Visioon

AS B-plast visioon on pakkuda klientidele ja partneritele nende nõuetele vastava kvaliteediga tooteid, toota suuremaid ja tehnoloogiamahukamaid plastiktoooteid ning kasvatada pakutavate teenuste valikut.