Ettevõttest

AS B-plast on Eesti erakapitalil põhinev firma, mille asutamisaasta on 1994.
Meie põhitegevusharudeks on plasttoodete tootmine survevalumeetodil ning erinevate toodete komplekteerimine ja pakendamine. Toodame ja komplekteerime omatoodangut ning osutame ka teenust.
Ettevõtte juhtimissüsteem vastab EN ISO 9001:2000 kvaliteedisüsteemi standardile. Esimene vastav sertifikaat väljastati 12.12.2001 Det Norske Veritas Eesti OÜ poolt.
Ettevõttes töötab 13 inimest. Meil on 1300 m² tootmispinda, lisaks laopinnad, olme- ja kontoriruumid.
Ettevõttel on plastisurvevalupingid, -vormid, tõstukid jm abivahendid. Oma tooteid müüme peamiselt edasimüüjatele ja otse tootjatele.

Osutame teenust Rootsi ja Soome firmadele- plasti survevalu, komplekteerimine ja pakendamine.  2022. aastal moodustas 63 % käibest eksport.
Koostöös Rootsi firmaga käivitasime 1998. aastal kiletootmisfirma Dagöplast AS (www.dagoplast.ee), kes on ka üks meie partneritest.
Meie juurde on oodatud uued kliendid,
oleme huvitatud plastisurvevalutoodete tootmisest, nende toodete komplekteerimisest ja pakendamisest.