EAS

2023. aastal projekt pilvepõhise majandustarkvara (ERP) juurutamine ja puuduva riistavara soetamine.

AS B-plast protsesside kulusäästlikumaks muutmine läbi andmete parema kättesaadavuse ja analüüsivõimekuse suurendamise, mis võimaldab tõsta tootlikkust ja kasvatada kasumlikkust. Projekti kogumaksumus on 49 150 eurot, sellest toetus on maksimaalselt 24 155 eurot. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

2022. aastal projekt digitaliseerimise teekaardi koostamine.

Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart ja tehniline lähteülesanne digitaliseerimise edasiarendamiseks. Toetuse suurus oli 3950 eurot, projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.