Missioon

AS B-plast missioon on tagada oma ettevõtte kasumlikkus ja töötajate rahulolu. Investeerida tehnoloogia parendamisse ja uute seadmete soetamisse, et vähendada inimtööjõu osakaalu.