september 21, 2018

Produkter

plasttooted

 EP3YE- teknisk lösning nr 01672, utfärdad av Patent- och Registreringsverket i Tallinn 17.11.2011.

Det är ett varningsljus for motorfordon. Alla plastdetaljer och slutmontering är gjort i B-plast. 

    

Olika tekniska produkter                                         Overmoulding    

   

 Flowpack, engångsbestick                          Utförda arbeten