Kontakt

Ühendust palume võtta eesti, inglise või vene keeles.

AS B-plast
Mäe plats 21, 92101 Käina
Hiiumaa, ESTONIA
Telefon: (+372) 46 36646
Fax: (+372) 46 36230
e-mail: info@bplast.ee
www: www.bplast.ee

 
 
Siimo Sedrik   
juhataja
511 5909
siimo@bplast.ee
 
 
      Matis Sedrik
      müügijuht
      525 0594
      matis@bplast.ee
 
Taavi Sedrik
tootmisjuht
463 6646
taavi@bplast.ee
      Merle Sedrik
      kvaliteedijuht
        463 6646
      merle@bplast.ee